Akoestiek, wat is het en hoe kun je het verbeteren?

De meeste mensen weten het verschil tussen een elektrische en akoestische gitaar wel. Maar uitleggen wat akoestiek precies is, dat is een ander verhaal.

Als je het hebt op de wijze waarop geluid in een kamer hoorbaar is en hoe dit geluid zich verspreidt, heb je het over de akoestiek van een kamer. Dit is van grote invloed op de manier hoe geluid bij mensen binnenkomt. Daarmee is het ook belangrijk voor de hoorbaarheid van gesprekken en in ruimtes waar muziek wordt afgespeeld.

Een goede akoestiek in een ruimte is geen gegeven. Sommige kamers kunnen bijvoorbeeld flink nagalmen. Gelukkig zijn er diverse manieren om de akoestiek van ruimtes te verbeteren. Voor de basiskennis van ruimte-akoestiek hebben wij voor u de belangrijkste begrippen uiteengezet.

Wat is akoestiek?

Akoestiek is de wetenschap van geluid en de manier waarop geluid zich gedraagt. Bij akoestiek gaat het vaak over de verspreiding van geluid in een ruimte. Denk daarbij aan de manier waarop geluid nagalmt of voor bepaalde klanken zorgt. Het is een complex gebied, dat vaak op inzichten uit andere disciplines zoals natuurkunde of materiaalkunde bouwt. Akoestiek heeft meerdere praktische toepassingen.

Wat is geluid?

Geluid omvat over het algemeen ruis, de klank, de toon of de knal, zoals hij door het menselijk gehoor waargenomen kan worden. Geluid is een trilling of een golf van een elastisch medium (bijvoorbeeld lucht). Hoe harder een ruis, een klank, toon of knal is, hoe sterker de luchtverplaatsing en hoe hoger de geluidsdruk.

Geluid en akoestiek: enkele termen

Het volume en de geluidsdruk worden meestal vermeld als geluidsdruk- niveau in de eenheid decibel (dB) of in de (voor de gevoeligheid van het oor gecorrigeerde) eenheid dB(A). De decibelschaal is een logaritmische schaal. Een verdubbeling van waargenomen geluid resulteert in een niveauverhoging van 10 dB.

De frequentie is het aantal trillingen per seconde van een geluidsgolf. De eenheid hiervan is Hertz (Hz). Hoe hoger de waarde (Hz), hoe hoger de geluidsfrequentie. Het menselijk gehoor heeft een bereik van ca. 20 tot ongeveer 20.000 Hz.

De nagalm is de afname van de geluidsenergie in een gesloten ruimte na het onderbreken van het geluidssignaal. Onder de nagalm-tijd verstaat men het tijdsinterval waarbinnen de geluidsdruk bij een plotselinge onderbreking van de geluidsbron in de ruimte daalt tot een duizendste deel van de beginwaarde van de geluidsdruk. Dit komt overeen met een afname van 60 dB.

Wat is ruimte akoestiek?

Ruimte-akoestiek houdt zich bezig met de hoorbaarheid van spraak en muziek in ruimtes en met het akoestische ontwerp van ruimtes. Daarbij gaat het om de invloed van de bouwkundige omstandigheden van ruimtes op de daarin plaatsvindende geluidsgebeurtenissen. Het maakt hierin uit dat de ruimte gladde harde oppervlaktes heeft, zoals bijvoorbeeld kale betonnen wanden en plafonds. Deze gladde harde oppervlaktes zorgen ervoor dat de geluidsgolven die er tegenaan komen grotendeels in dezelfde vorm worden teruggekaatst. Zo ontstaat een galm / echo.

Ruimte en akoestiek

Heeft de ruimte zachte en ruwe oppervlaktes, zoals bijvoorbeeld tapijt op de vloer of stoffen meubels in de ruimte, dan worden de geluidsgolven door het zachte materiaal deels geabsorbeerd. Het ruwe oppervlak zorgt ervoor dat de geluidsgolf ‘breekt’ en in andere vorm terug de ruimte ingaat. Hieronder volgt daar meer over. Ook speelt mee hoe de wanden en plafond ten opzichte van elkaar gepositioneerd zijn. Als twee wanden exact parallel tegenover elkaar geplaatst zijn, zoals in nieuwbouw gangbaar is, kan daartussen een ‘staande golf’ ontstaan. Als je op zo’n plek in je handen klapt, hoor je als naklank een soort roffel welke in enkele seconden uitdooft. Middels een akoestisch plafond van Acoustiq zorg je voor een verbeterde akoestiek in jouw ruimte.

Hoe kun je akoestiek verbeteren?

De akoestiek in een ruimte is te controleren. Als je de akoestiek verbetert, kun je nagalmen verminderen en geluid anders laten klinken. Dit is voor veel ruimtes, waaronder sommige huizen, kantoren of muziekzalen, wenselijk. Een betere akoestiek zorgt voor meer rust aan het hoofd en maakt muziek mooier.

AcoustiQ biedt een oplossing waarmee we de akoestiek in ruimtes kunnen verbeteren. Door middel van akoestisch spuitwerk worden cellulosevezels op plafonds en/of wanden gesprayd. Dit is een recyclebaar en biobased materiaal met uitstekende akoestische prestaties. Akoestisch spuitwerk verbetert zowel de geluidsisolatie als geluidsabsorptie en geluidsdiffusie.

Geluidsisolatie

De geluidsisolatie is een parameter voor de doorlaatbaarheid van een medium voor golven zoals geluidsgolven. Ontmoet een golf, die zich door medium A (bijv. lucht) beweegt, een ander medium B (bijv. een muur) dan wordt deze, afhankelijk van de materiaaleigenschappen van de belemmering, op het grensvlak voor een deel gereflecteerd of bij doorkruisen van het materiaal geheel of gedeeltelijk geabsorbeerd. De rest wordt door het medium doorgelaten en komt er aan de andere zijde uit. Hoe minder geluid wordt doorgelaten, hoe groter de geluidsisolatie.

Geluidsabsorptie

Geluidsabsorptie is het proces van vermindering van geluidsenergie wanneer een geluidsgolf in contact komt met een materiaal. «Absorberen» staat gelijk aan «opslokken» en «opzuigen». De absorptiewaarde a geeft aan welk deel van de kracht van een invallende golf (bijv. geluid) wordt geabsorbeerd (a = 0: minimale absorptie, a = 1: maximale absorptie).

Geluidsdiffusie

Geluidsdiffusie (geluidsverstrooiing) beschrijft in het algemeen de mate van verspreiding van het geluid in een ruimte bij de reflectie op een gestructureerd oppervlak.

Mocht u verdere interesse hebben in akoestiek, dan is de pagina van Wikipedia over akoestiek een goed startpunt. Hier is uitgebreide informatie te vinden over vele vormen van akoestiek. Volg deze link daarvoor: https://nl.wikipedia.org/wiki/Akoestiek

Meer weten over akoestiek of akoestisch spuitwerk?

Voor meer informatie over akoestiek, het verbeteren van de ruimte-akoestiek of akoestisch spuitwerk kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0575 560248 of per e-mail: info@acoustiq.nl. Daarnaast kunt u ook gebruik maken van het contactformulier op onze website.